دیزی کوه (Dizykoh)

بانک نمونه پرسش های اول- دوم و سوم دبیرستان- مسائل فرهنگی و ادبی گوناگون

بانك سؤالات هماهنگ كشوري زبان و ادبيات فارسي همراه با پاسخنامه

بانك سوالات امتحاني :هماهنگ كشوري و داخلي 

نمونه پرسش هاي آزمون دروس دبيرستان

اینجا را کلیک کن بانک سوالات امتحانی دروس سال اول دبیرستان

اینجا را کلیک کن بانک سوالات امتحانی دروس سال دوم دبیرستان

اینجا را کلیک کن بانک سوالات امتحانی دروس سال سوم دبیرستان


هديه به شما هم وطن عزير

سوال و راهنماي تصحيح  امتحان هماهنگ كشوري سال اول (روزانه) متوسطه

                                   در خرداد ماه سال تحصيلي 87-1386                         

روز و تاريخ امتحان

8 صبح

۳۰/۱۴

پنج شنبه

2/3/1387

زبان فارسی (1)

زبان فارسی (1)

چهارشنبه

8/3/1387

ریاضی (1)

ریاضی (1) 


سوال و راهنماي تصحيح  امتحان هماهنگ كشوري سال اول (روزانه) متوسطه

غایبین موجه در خرداد ماه سال تحصيلي 87-1386

روز و تاريخ امتحان

8 صبح

پنج شنبه

۲۹/3/1387

زبان فارسی (۱)

چهارشنبه

۳۰/3/1387

ریاضی(۱)  عمومی سال اول


سوال و راهنماي تصحيح  امتحان هماهنگ كشوري

سال اول (روزانه) متوسطه

در شهريور ماه سال تحصيلي 87-1386                                           

                                         

روز و تاريخ امتحان

8 صبح

۳۰/۱۴

سه  شنبه

۵/۶/1387

 ریاضی (1)

 ریاضی (1)

دو شنبه

۱۱/۶/1387

زبان فارسی(1)

زبان فارسی (1) 

                                                                                                                                                                 


سوالات استاندارد زبان و ادبیات فارسی

   

تهیه و تنظیم توسط گروه اموزشی زبان و ادبیات فارسی
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

  ادبیات فارسی 1 شهریور ماه 84

ادبیات فارسی 1 غائبين خرداد 82

ادبیات فارسی 1خرداد 82 صبح

ادبیات فارسی1 غائبین خرداد 84

ادبیات فارسی 1 شهریور 82 صبح

ادبیات فارسی 1 شهریور 82 عصر


ادبیات فارسی 3 خرداد 84

ادبیات فارسی 3 دی 83

ادبیات فارسی 3 شهریور ماه 83

ادبيات فارسي تخصصي3 دی 83

ادبيات فارسي تخصصي تابستانی 83-84

ادبيات فارسي تخصصي خرداد 83

ادبيات فارسي تخصصي خرداد 84

ادبيات فارسي تخصصي شهریور 83


زبان فارسی 1 خرداد81.صبح

زبان فارسی 1خرداد81.ظهر

زبان فارسی 1خرداد81.غايبين

زبان فارسی 1خرداد 83 - صبح

زبان فارسی 1خرداد 83 - ظهر


زبان فارسي3 خرداد 83

زبان فارسي3 شهریور 83

زبان فارسي 3 دی 83

زبان فارسي 3 خرداد 84

زبان فارسي تخصصي 3 خرداد 84

زبان فارسي تخصصي 3 خرداد 83

زبان فارسي تخصصي 3 شهریور 83

زبان فارسي تخصصي تابستانی 83-84

زبان فارسي تخصصي دی 83


آرایه های ادبی خرداد 83

آرایه های ادبی خرداد 84

آرایه های ادبی دی ماه 83

آرايه هاي ادبي شهریور 83
نمونه سؤالات درس ادبيات فارسی

 

دوم دبیرستان

 
 

 منابع :
مرجع بانک سوالات هماهنگ کشوری
گردآوری و تنظیم :آقای صادقی دبیر ادبیات
دبیرستان شهید طاهرزاده
ناحیه ۴ اصفهان
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت ۲۱:۵ بعد از ظهر  توسط داود صادقي دبیر ادبیات ناحیه4 اصفهان  |